Over ons

De leefstijlwijkcoach wil graag weten wat er leeft in de wijk, hoe je je eigen gezondheid ervaart en waar je als bewoner behoefte aan hebt. Een gezonde leefstijl is heel persoonlijk, iedereen heeft zijn eigen voorkeuren en wensen. Wij kunnen hier iets mee gaan doen door te luisteren naar ieders ideeën en door mensen met elkaar in contact te brengen. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht, kwaliteiten en talenten van de bewoners. Samen gaan we actief aan de slag, in wat wij noemen een gezonde wijkaanpak!

Onze missie/visie

Onder de vlag van de Gezonde Wijkaanpak wordt binnen de wijken van Lelystad actie ondernomen om bewoners (vraaggericht) te activeren, steunen en leiden naar een gezonde(re) leefstijl. Aandacht wordt besteed aan gezondheidsthema’s zoals beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning (BRAVO). Bewoners van Lelystad scoren t.o.v. het landelijke beeld slechter op gezondheidsdimensies. Zo is er in Lelystad bijvoorbeeld sprake van overgewicht bij de inwoners (51%) en wordt onvoldoende bewogen (20%). De leefstijlwijkcoaches peilen de behoeften van de bewoners en ondersteunen hen hierbij.

Leefstijl gaat over gedrag en veranderingen in gedrag. Het uitgangspunt is dat men zelf verantwoordelijk is voor het gedrag (eigen regie). Het aanspreken van mensen op wat zij belangrijk vinden en welke acties zij daaraan verbinden is een wijze van benadering die gewenst is voor duurzaam resultaat.

Bewoners staan niet op zichzelf, maar zijn deel van een geheel. Ook zorgsystemen en daaraan verbonden professionals doen mee in preventie en in de wijze van benadering van hun cliënten, dan wel spreken hen aan op hun eigen verantwoordelijkheid.

Contact opnemen

Het ‘Positieve Gezondheidsconcept van Machteld Huber, dat de Gezonde Wijkaanpak aanhangt, omschrijft gezondheid als ‘het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren’. Zaken als lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren horen hierbij. De leefstijlwijkcoach is een verbinder in dit geheel en wijst bewoners de weg naar hun doel(en).

Heel Lelystad gezond, dat is de stip aan de horizon. Om dit te bereiken werken wij samen met diverse organisaties, particulieren en scholen.

Met de aanwezige know-how binnen het team van leefstijlwijkcoaches verbinden wij bewoners aan elkaar en aan organisaties die voor hen relevant zijn om een gezondere leefstijl te bereiken.

De leefstijlwijkcoaches


Brayen

NOORDOOST

 


ANNA

ZUIDOOST

 


MANON

NOORDWEST

 


LOBKE

ZUIDWEST