ZUIDOOST

ACTIVITEITEN

In Wijkcentrum De Waterbever en De Brink zijn diverse beweegactiviteiten, maar ook op sociaal en creatief vlak is er van alles te doen. Buiten de wijkcentra om zijn er ook diverse bewonersgroepen actief, er is dus een breed aanbod in de wijk!

Binnen het stadsdeel zuidoost zijn er de afgelopen jaren al diverse initiatieven geweest die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Zo is er een plukroute door het Woldpark, zijn er kinderkookcafés geweest, worden er natuurlijke speeltuintjes beheerd door bewoners, zijn er buitenspeeldagen en zijn er voorlichtingen door wijkprofessionals over diverse leefstijl thema’s.
De leefstijlwijkcoach is altijd actief op zoek naar nieuwe initiatieven die bijdragen aan een gezondere wijk, dus als jij ook een idee hebt neem dan contact op!

ONDERWIJS

Binnen het stadsdeel Zuidoost ligt de focus op gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren. In samenwerking met diverse netwerkpartners zoals bijvoorbeeld de huisarts, worden er leefstijlweken georganiseerd op basisscholen. Tijdens de leefstijlweek leren de kinderen van alles over een gezonde leefstijl. Slapen, gezonde voeding, bewegen, vrije tijd, alles komt aanbod.

ANNA

ZUIDOOST

Anna Rijpsma is als leefstijlwijkcoach in het stadsdeel Zuidoost actief. Anna is tevens opbouwwerker voor Welzijn waardoor zij veel met bewoners in de wijk te maken heeft. Anna is deskundige Eenzaamheid en verzorgt de cursus “Creatief Leven”. Anna is met name te vinden in wijkcentrum De Waterbever.

neem contact op met Waterbever