ZUIDWEST

ACTIVITEITEN

In Stadsdeel Zuidwest is er helaas geen groot wijkcentrum waar wij activiteiten kunnen organiseren. Daarom staat verbinding centraal en proberen we zoveel mogelijk in omliggende locaties activiteiten te organiseren die zorgen dat elke doelgroep zich verbonden voelt en weet wat er leeft in de buurt.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

In De Buizerd wordt het project Sociaal Vitaal uitgevouwen. Sociaal Vitaal is een project, geïnitieerd door het SEB (Stichting Eerstelijnszorg Botter) en heeft na gebiedsonderzoek besloten dit project in te zetten in de wijken Botter, Tjalk, Schoener. De bedoeling is om kwetsbare ouderen tussen de 60 en 80 jaar in een jaar tijd te enthousiasmeren voor bewegen, gezond eten en verbinding.

Binnen wijkcentrum De Windhoek streven wij samen met het gezondheidscentrum naar een gevarieerd aanbod in activiteiten. In samenspraak is er zelfs een klein klantonderzoek geweest naar de behoeften. Er wordt aandacht besteed aan activiteiten op het gebied van gezondheid, zoals voeding, yoga en buiten zijn.

In Woonzorgcentrum De Hoven is de Buurtkamer gevestigd en ook in de wijkcentrum De Windhoek is er een Buurtkamer waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan verbinding en ondersteuning bij dagelijkse zaken.

Zoals lijkt is de doelgroep voornamelijk ouderen, maar in dit stadsdeel worden de basisscholen ook actief geënthousiasmeerd een gezonde levensstijl na te streven. Bijvoorbeeld door uitleen van de leefstijlkar en het geven van workshops of het organiseren van een Leefstijlweek. Ook worden scholen geadviseerd over subsidies voor bijvoorbeeld schoolfruit en een gezond schoolplein.

In 2020 zal de leefstijlwijkcoach zich ook richten op jongeren. Hoe kunnen zij een gezonde(re) leefstijl aanmeten? Een mooie uitdaging. Heb je ideeën graag! Koken, bewegen of andersoortig.

Lobke

ZUIDWEST

Lobke Brouwer is de leefstijlwijkcoach voor het stadsdeel Zuidwest. Lobke is tevens coach op het vlak van voeding en massages. Zij geeft ook yogalessen. Lobke is te vinden in wijkcentrum De Windhoek in Lelystad-Haven en in de wijk.

Neem contact op met Windhoek